وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه

نرخ بیکاری ایران ۵درصد کمتر از عربستان/ ایران چهارمین دولت فربه منطقه/ بیشترین استفاده از تسهیلات بانکی متعلق به ایران
های متوسط در بین کشورهای منطقه محسوب می شود ...
عربستان است بیشترین نرخ بیکاری جوانان در منطقه متعلق به... درصد است که جزو نرخ های متوسط در بین کشورهای... منطقه محسوب می شود به نوشته صندوق بین المللی پول... ایران در بین کشورهای منطقه دارای بالاترین میزان دسترسی به...
کد خبر: ۴۸۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۳