اینفوگرافیک / مقایسه قصورپزشکی در رشته‌های مختلف (رکوردزنی دندانپزشکان در خطا)

اینفوگرافیک / مقایسه قصورپزشکی در رشته‌های مختلف (رکوردزنی دندانپزشکان در خطا)

 در اینفوگرافیک زیر وضعیت قصور پزشکی در سال ۹۶ را می‌بینید. با وجودی که بیشترین پرونده ها در رشته جراحی زنان و زایمان تشکیل شده اما این دندانپزشکان هستند که در سال گذشته بیشترین خطای پزشکی را مرتکب شده و مقصر شناخته شده اند.