اجرای سند تحول باید به اولویت اول کشور تبدیل شود
گفتگو با رضا مددی مشاور وزیر و رئیس ستاد اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش / بخش دوم و آخر

اجرای سند تحول باید به اولویت اول کشور تبدیل شود

نگاه سند تحول اینگونه است که معلم، کارمند نیست بلکه یک شخصیت علمی و تربیتی است و به یک نظام پرداخت خاص خود نیاز دارد. این تفکر که ما در کشور جا بیندازیم معلم کارمند نیست و باید قواعد استخدامی معلمین را از کارمندان جدا کرد، مقداری زمان‌بر است.
سند تحول بنیادین، از تدوین تا اجرا
گفتگو با رضا مددی مشاور وزیر و رئیس ستاد اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش / بخش اول

سند تحول بنیادین، از تدوین تا اجرا

سند تحول بنیادین، ایده‌ال‌ها و آرزو‌های کسانی برای نظام تعلیم و تربیت ایران نیست. سند وضع موجود را نقد و وضع مطلوب را تصویر کرده است. اگر تهیه کنندگان سند وضع موجود را قبول داشتند، دیگر سند نمی‌نوشتند.