در جنگ تحمیلی، اشتباه استراتژیک نکردیم
گفتگو با علی شکوهی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر تاریخ معاصر درباره مقاطع مهم جنگ تحمیلی

در جنگ تحمیلی، اشتباه استراتژیک نکردیم

از سال ۸۸ به بعد تعدادی کتاب، مجله و نشریه در رابطه با رخداد‌های جنگ و قطعنامه ۵۹۸ نوشته شده که هدف عمده این‌ها، متهم کردن شخص آقای هاشمی رفسنجانی است نه انجام یک کار پژوهشی – تاریخی. این روش تاریخی نیست که ما نتایج مشخصی را در ذهن داریم و بعد سراغ تاریخ می‌رویم و به گزینش هرآنچه دلخواه ما است می‌پردازیم و بخشی را ندیده می‌گیریم و بخشی را تحریف می‌کنیم تا به هدف خود برسیم.