استراتژی ژاپن و کره جنوبی، قانع کردن رهبر کره‌شمالی در جهت تحکیم روابط بین مثلث منطقه شرق آسیا است
محمود دهقان طزرجانی استاد روابط بین الملل در گفتگو با "دیدارنیوز":

استراتژی ژاپن و کره جنوبی، قانع کردن رهبر کره‌شمالی در جهت تحکیم روابط بین مثلث منطقه شرق آسیا است

رهبر جوان کره‌شمالی برخلاف اسلاف خود، جهان‌دیده است و متوجه تکنولوژی و نقش امروزی صنعت در رشد و توسعه کشور خود است. هیات‌های ژاپنی و کره‌جنوبی هم متوجه این علاقه رهبر جوان کره‌شمالی شده‌اند و در حال استفاده از این ظرفیت رهبر کره‌شمالی‌اند.