ساخت ۳۷ درصد مدارس کشور توسط خیران

محمدرضا حافظی رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز کشور از فعالیت ۱۰۰۰ خیر بین‌المللی در کشور خبر داد و تاکید کرد که اکنون در کشور حدود 37 درصد مدارس را خیران می‌سازند.