تیتر امروز

ایرنا-زاهدان- «تختک سرسنگ» که در زمان آبادی دریاچه هامون بعنوان یکی از قطب های مهم پرورش و نگهداری گاو اصیل سیستانی بشمار می رفت که با آغاز خشکسالی در سال 1376 اهالی آن به روستاها و دیگر شهرهای کشور مهاجرت کردند. سرسنگ در دوران آبادی دریاچه هامون شمار زیادی از خانواده ها را در خود جای داده بود و دارای مدرسه و قبرستان بوده است. سقف خانه ها آن از خولک، نی و پنجره های کوچک روی دیوار خانه برای نظارت بیشتر دام ها که به این خانه ها حصیری گفته می شد ساخته شده به طوری که با مهاجرت مردم منطقه و پایان زندگی در آن سقف ها فروریخته و تنها دیوارهای آن باقی مانده است. درون محدوده دریاچه هامون بلندی های به شکل مستطیل و دایره وجود دارد که به آن تختک گفته می شود و شغل اکثر کسانی که در آن زندگی می کردند، دامداری، صیادی و حصیر بافی بوده است. با خشکسالی دریاچه هامون این تختک ها از بین رفته است. این تختک در حاشیه کوه خواجه شهرستان هامون واقع شده است. «تختک سرسنگ» که در زمان آبادی دریاچه هامون بعنوان یکی از قطب های مهم پرورش و نگهداری گاو اصیل سیستانی بشمار می رفت که با آغاز خشکسالی در سال 1376 اهالی آن به روستاها و دیگر شهرهای کشور مهاجرت کردند. سرسنگ در دوران آبادی دریاچه هامون شمار زیادی از خانواده ها را در خود جای داده بود و دارای مدرسه و قبرستان بوده است. سقف خانه ها آن از خولک، نی و پنجره های کوچک روی دیوار خانه برای نظارت بیشتر دام ها که به این خانه ها حصیری گفته می شد ساخته شده به طوری که با مهاجرت مردم منطقه و پایان زندگی در آن سقف ها فروریخته و تنها دیوارهای آن باقی مانده است. درون محدوده دریاچه هامون بلندی های به شکل مستطیل و دایره وجود دارد که به آن تختک گفته می شود و شغل اکثر کسانی که در آن زندگی می کردند، دامداری، صیادی و حصیر بافی بوده است. با خشکسالی دریاچه هامون این تختک ها از بین رفته است. این تختک در حاشیه کوه خواجه شهرستان هامون واقع شده است.

کد خبر: ۷۸۱۰۷
۱۷:۲۶ - ۲۷ آذر ۱۳۹۹
منبع: ایرنا
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر: