بارندگی زیاد

گزارش برف و باران
کد خبر: ۱۴۴۳۸۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۰۹


بارندگی های روزهای اخیر باعث افزایش دبی رودخانه و قطع...
کد خبر: ۲۳۳۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۷


کد خبر: ۱۵۳۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۶


بارندگی های زیاد بهار امسال نتوانست جلوی بحران کم آبی... را بگیرد سالِ آبی ۹۶ ٩۷ با اختلاف زیاد کم...
کد خبر: ۴۳۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۳