معلمان آزاد

مردمی وزارت آموزش وپرورش با بیان اینکه فعالیت معلمان بازنشسته... معلمان با موسس دوره تحصیلی و کتابی که تدریس می... موسسان اجازه به کارگیری نیروی آزاد را دارند اما با...
کد خبر: ۱۶۵۱۸۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۲۱