خودکشی پزشکان

خودکشی پزشکان و کادر درمان در سال های اخیر پرتکرار...
مقابل پزشکانِ جوان یک احساس بی پناهی به آن ها... به خودکشی زده است از این حادثه چیزی نگذشته بود... که خبر خودکشی پزشک بعدی هم منتشر شد خودکشی پزشکان... خودکشی یا افکار خودکشی صحبت می شود یکی از متهم...
کد خبر: ۱۶۵۰۱۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۱۸