تناقض

یادداشتی از علی ورامینی
تناقض ها و برخوردهای متفاوت و آشکار بین مردم و... مسوولان پرداخته و نوشته است مردمی که تناقض شان از... آنان خود نقض غرض و تناقض نیست ...
دیدارنیوز تناقض آفتی است که هم آنکه را دچارش است... رنج به دلش راه نداشت می گفت که کز تناقض... ای از تناقض داشت ما که عامی هستیم جای خود... بار تناقض های بی پایان بشکند این روز ها که...
کد خبر: ۱۶۴۲۱۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۰۳