جنگ قدرت

توصیه رئیس خانه احزاب به منتخبان مجلس دوازدهم
قدرتعلی حشمتیان رئیس خانه احزاب به منتخبان مجلس دوازدهم توصیه... کرد که از جنگ بر سر قدرت پرهیز کنند و...
دست بردارند و به جای قدرت طلبی به منافع به... مردم توجه کنند قدرتعلی حشمتیان با اشاره به ضرورت حفظ... مجلس دست بردارند و به جای قدرت طلبی به منافع... هیاهوی قدرت طلبی هدر بدهند و باید گوش به فرمان...
کد خبر: ۱۶۳۰۸۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۰۵


کد خبر: ۱۵۳۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۶