برداشت پول

بانک مرکزی درباره برداشت پول از عابربانک ها اعلام کرد... مورد نیاز بانک ها جهت پول گذاری دستگاه های خودپرداز...
شبکه بانکی اقدام کرده اند از طرفی ناظران پولی این... ها جهت پول گذاری دستگاه های خودپرداز از طرف بانک...
کد خبر: ۱۶۳۰۴۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۰۴