درو وایسمن

نوبل پزشکی امسال به کاتالین کاریکو و درو وایسمن به...
رسید تحقیقات کاتالین کاریکو و درو وایسمن منجر به توسعه... طور مشترک به کاتالین کاریکو مجارستانی-آمریکایی و درو وایسمن آمریکایی... و درو وایسمن منجر به ساخت دو واکسن بسیار موفق...
کد خبر: ۱۵۶۶۱۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۷/۱۰