معاون صندوق ذخیره فرهنگیان

به دنبال دستور وزیر آموزش و پرورش معاون صندوق ذخیره... فرهنگیان که اخیرا فیش حقوقی او با ۴۱۲ میلیون تومان...
پرورش و رئیس هیئت امناء صندوق ذخیره فرهنگیان حمید باقرنژاد... معاون برنامه ریزی و توسعه منابع صندوق ذخیره فرهنگیان به... باقرنژاد از آذرماه ۱۴۰۰ عضو هیئت مدیره و معاون مالی... و سرمایه انسانی و از بهمن ماه ۱۴۰۱ معاون برنامه...
کد خبر: ۱۵۵۴۶۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۶/۱۸