تیمور رحمانی

تیمور رحمانی، اقتصاددان توضیح می‌دهد
قیمت خودرو بود به گفته تیمور رحمانی اقتصاددان جواب این...
است که آیا خودرو با واردات ارزان می شود تیمور... رحمانی اقتصاددان پاسخ متفاوتی به این موضوع داده و تشریح... باعث کاهش قیمت خودرو شود اما این شرایط چیست رحمانی... تیمور رحمانی تاکید می کند که راهکار کاهش و یا...
کد خبر: ۱۵۵۱۷۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۶/۱۲