محمد رشیدی

رشیدی، عضو هیات رئیسه مجلس خبر داد
محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس از تحویل نامه معرفی...
اسلامی خبر داد محمد رشیدی اظهار کرد صبح امروز نامه...
کد خبر: ۱۴۹۹۴۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۰۱