سوله انبار کالا

پس از آتش سوزی بزرگ در دو سوله انبار کالا...
از وقوع حریق گسترده دو سوله انبار کالا و مایعات... سوله مربوط به انبار کالا و مایعات قابل اشتعال در...
کد خبر: ۱۴۹۶۲۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۲/۲۵