بارش ها در ایران

گیلان با ۲۱۴- میلیمتر دارای بیشترین کسری بارش است
داده های مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان... هواشناسی نشان می دهد که کسری بارش کشور در نیمه... اردیبهشت به ۲۲ درصد رسیده است ...
دیدارنیوز در حالی که نیمه فروردین میزان کسری بارش کشور... حدود ۱۸ درصد بود اما جدیدترین داده های مرکز ملی... که این کسری در نیمه اردیبهشت به ۲۲ درصد رسیده... بارش کشور از ابتدای مهرماه تا ۱۵ اردیبهشت سال بعد...
کد خبر: ۱۴۹۲۹۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۲/۱۹