فساد در دفتر شهردار

افشای فساد در اصولگرایان حرام و در جناح مقابل مباح!
شهردار انقلابی دوره ششم همچنان در اظهاراتش مدام بر مبارزه... با فساد تاکید می کند اما در دفتر خودش چندین...
فساد مالی در دفتر زاکانی خبر داد روزنامه سازندگی نوشت... خبر از بازداشت یکی از کارمندان دفتر شهردار تهران به... دیگر نیز سال گذشته در دفتر زاکانی بازداشت شدند موضوعاتی... که تا به امروز از سوی شهردار و شورای شهر...
کد خبر: ۱۴۹۰۴۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۲/۱۳