حسین عسگری

در فدراسیون و کمیته داوران چه خبر است؟
شدت به انتقاد از حسین عسگری داور سابق فوتبال درباره... گفت تمام داوران به کارشناسی های حسین عسگری توجه نکنند... که با واکنش عسگری مواجه شد عسگری گفت خداداد افشاریان...
فنایی کمک داور سابق و حسین عسگری داور پیشین فوتبال... کشورمان حضور داشتند در بخش مربوط به صحبت های عسگری... داوران می خواهم به کارشناسی های حسین عسگری توجه نکنند... چون صداقت در حرف های او نیست عسگری کارشناس داوری...
کد خبر: ۱۴۸۹۹۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۲/۱۲