دانشجوی افغان

بیش از ۴۰ هزار دانشجوی افغانستانی در ایران خبر داد... و گفت سه دانشگاه تک جنسینی ایران برای پذیرش دانشجویان... دختر افغان اعلام آمادگی کردند ...
محدودیتی برای جذب دانشجویان افغانستانی در ایران وجود ندارد گفت... هر دانشجوی خارجی که وارد کشور می شود باید پاسپورت... اعلام شده است برای دانشجویان خارجی وجود نداشته باشد امکان... سیاست وزارت علوم برای جذب دانشجوی خارجی نیست اما به...
کد خبر: ۱۴۸۹۶۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۲/۱۲