میراث فرهنگی آذربایجان شرقی

معاون میراث‌ فرهنگی آذربایجان شرقی خبر داد
خیابان درحالی تخریب شد که معاون میراث فرهنگی آذربایجان شرقی...
خیابان درحالی تخریب شد که این بنا در فهرست میراث... ملی ایران ثبت شده است وحید نواداد معاون میراث فرهنگی... استان آذربایجان شرقی در این باره به ایسنا گفت محدوده... ها با استعلام از میراث فرهنگی انجام شود اما درباره...
کد خبر: ۱۴۷۳۵۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۱/۱۱