پوریا علیمردانی

به یک میلیون نفر می رسد پوریا علیمردانی مدیرعامل سازمان... یک میلیون نفر هم می رسد علیمردانی افزود به تفکیک... و کاشان بوده است علیمردانی خاطرنشان کرد تعداد دقیق مسافران...
کد خبر: ۱۴۷۳۰۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۱/۱۰