وزیر کشور اوکراین

حومه شرقی کیف ۱۶ نفر از جمله وزیر کشور اوکراین...
وزیر کشور اوکراین و معاونش کشته شدند به گفته مقامات... این کشور دنیس موناستیریسکی وزیر کشور اوکراین به همراه معاون...
کد خبر: ۱۴۳۷۹۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۲۸