تحریف نام خلیج فارس

پس از تحریف نام خلیج فارس در مسابقات کشورهای عربی...
دیدارنیوز وزیر ورزش و جوانان با محکوم کردن تحریف نام... خلیج فارس در مسابقات کشور های عربی و استفاده از... پی تحریف نام تاریخی خلیج فارس در جریان مسابقات کشور... های عربی حوزه خلیج فارس و استفاده از این نام...
کد خبر: ۱۴۳۱۱۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۱۷