سالار سیف الدینی

یک کارشناس مسائل قفقاز جنوبی مطرح کرد
سالار سیف الدینی کارشناس مسائل قفقاز جنوبی گفت علی اف...
است سالار سیف الدینی در تحلیلی از برگزاری رزمایش مشترک... خصوص ماهیت دالان تورانی بوده است سیف الدینی در ادامه... می بلعند سیف الدینی همچنین گفت ‏مردم باکو سی سال...
کد خبر: ۱۴۱۶۵۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۱۸