محمد الحبوسی

یک رسانه عراقی اعلام کرد محمد الحلبوسی رئیس پارلمان این...
نقل از بغداد الیوم « محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق... برگزار خواهند کرد بر اساس این سند بررسی استعفای محمد...
کد خبر: ۱۳۷۹۲۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۷/۰۴