کارت پایان خدمت

که خدمت سربازی خود را در سپاه پاسداران سپری کرده...
ویزا برای کسانی که در سپاه پاسداران خدمت سربازی خود... کسانی که خدمت سربازی خود را در سپاه پاسداران سپری... خدمت سربازی اجباری خود را در سازمانی که از سوی... دلیل خدمت وظیفه در سپاه پاسداران از دریافت ویزای آمریکا...
کد خبر: ۱۳۲۴۲۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۰۴