دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی خبر داد
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی گفت...
دیدارنیوز معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی... ضوابط حضور دانشجویان در دانشگاه از نظر پوشش و وضعیت... تفکری دارند نوری با بیان اینکه محیط دانشگاه با محیط... بیرون متفاوت است خاطرنشان کرد در بیرون دانشگاه و در...
کد خبر: ۱۳۲۴۰۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۰۴