محمد میرزابیگی

محمد میرزابیگی رییس کل سازمان نظام پرستاری در بیانه ای...
دیدارنیوز محمد میرزابیگی رئیس سازمان نظام پرستاری خطاب به رئیس... رئیسی واکنش نشان داد متن بیانیه محمد میرزابیگی در ادامه... عکس العمل حضرتعالی هستند میرزابیگی رئیس کل » در ویدئویی...
کد خبر: ۱۳۲۲۰۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۳۱