شهرهای قرمز

شهر های قرمز قرار نداشته است ...
بسیار پرخطر در لیست شهر های قرمز قرار نداشته است...
کد خبر: ۱۳۸۰۹۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹


کرونا همچنان در ایران
با وضعیت قرمز کرونا از ۱۰۶ به ۶۴ شهر کاهش...
شهر در کشور در وضعیت قرمز ۱۶۳ شهر در وضعیت... تعداد شهر&zwnj های با وضعیت قرمز از ۱۰۶ به ۶۴... در حال حاضر ۶۴ شهر در وضعیت قرمز ۱۶۳ شهر...
کد خبر: ۱۳۶۲۲۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۶/۰۵


شهر های با وضعیت قرمز از ۷۸ به ۱۰۶ و...
در وضعیت قرمز ۱۵۶ شهر در وضعیت نارنجی ۱۷۳ شهر... مناطق مختلف کشور تعداد شهر&zwnj های با وضعیت قرمز از... ۱۰۶ شهر در وضعیت قرمز ۱۵۶ شهر در وضعیت نارنجی...
کد خبر: ۱۳۵۷۹۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۲۹


با وضعیت قرمز از ۱۲۰ به ۱۳۰ و تعداد شهر...
۱۳۰ شهر در وضعیت قرمز ۱۲۹ شهر در وضعیت نارنجی... شهر&zwnj های با وضعیت قرمز از ۱۲۰ به ۱۳۰ و... حاضر ۱۳۰ شهر در وضعیت قرمز ۱۲۹ شهر در وضعیت...
کد خبر: ۱۳۴۹۴۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۱۵


کشور تعداد شهر های قرمز در نقشه رنگ بندی کرونایی...
کشور تعداد شهر&zwnj های قرمز دو برابر شد تعداد موارد... کرونا در کشور تعداد شهر&zwnj های قرمز در نقشه رنگ&zwnj...
کد خبر: ۱۳۴۵۱۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۰۸


حال حاضر ۱۸۴ شهر در وضعیت قرمز ۱۸۷ شهر در...
های با وضعیت قرمز کرونایی در کشور از ۳۳۷ به... های کشور در حال حاضر ۱۸۴ شهر در وضعیت قرمز...
کد خبر: ۱۲۳۱۷۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۲/۰۶


هیچ کدام از شهرها در وضعیت قرمز قرار ندارند ...
کد خبر: ۱۱۵۱۷۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۰۶