نئاندرتال

چهره و زوایایی از چهره نئاندرتال ها روسای قبایل باستانی...
از چهره نئاندرتال ها رؤسای قبایل باستانی و حتی پادشاهان... چهره های بازسازی شده را مشاهده می کنید زن نئاندرتالی... این تصویر چهره یک زن جوان نئاندرتال را مشاهده می...
کد خبر: ۱۴۱۶۳۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۱۷


کودک نئاندرتال انسانهای اولیه برای نخستین بار در ایران خبر...
کد خبر: ۱۳۳۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶