آیین نامه ارزشیابی توصیفی

مدیرکل دفتر آموزش دبستانی وزارت آموزش و پرورش خبر داد:
آیین نامه ارزشیابی توصیفی دبستانی ها و سنجش عملکرد واقعی... دانش آموزان در طرح ارزشیابی توصیفی خبر داد ...
و پرورش به طرح ارزشیابی توصیفی اشاره کرد و گفت... با توجه به اینکه در ارزشیابی توصیفی به عملکرد واقعی... های فرآیند ارزشیابی توصیفی دانش&zwnj آموزان ابتدایی گفت ارزشیابی توصیفی... کند شکوهی در پاسخ به اینکه آیا ارزشیابی توصیفی می&zwnj...
کد خبر: ۱۳۳۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶