جنوب غربی شهر کلیبر در استان آذربایجان شرقی

قلعه بابک در سه کیلومتری جنوب غربی شهر کلیبر در... استان آذربایجان شرقی قرار دارد که به جامانده از دوران... خرمدین است بابک خرمدین در سده چهارم هجری در برابر... حمله اعراب در این قلعه بیش از ۲۰ سال مقاومت...
فرزاد گمار / گوینده محمدرضا بلندی...
کد خبر: ۵۶۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۴