برچسب ها - اخبار منطقه
برچسب: اخبار منطقه
کد خبر: ۷۵۶۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۴


تعویق این طرح هر روز جزئی از اخبار منطقه است... از مردمان این منطقه بازداشت شدند ادامه واکنشهای بین المللی...
کد خبر: ۶۵۷۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۴


سادات منطقه خرید نام سیدبار را بر آن گذاشت و... در معرفی بلوچستان و انعکاس اخبار منطقه دارد فائقه راغی...
کد خبر: ۹۷۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴