عمده‌ترین مشکل متقاضیان مسکن ملی در گیلان چیست؟

عمده‌ترین مشکل متقاضیان مسکن ملی در گیلان چیست؟

گیلان مدیر امور مسکن گیلان، وضعیت مسکن ملی استان در کشور را حالت متوسط دانست و افزود: طبق گفته بیشتر متقاضیانی که آورده اولیه را تکمیل نمی‌کنند، دلیل نیاوردن این مبلغ ۴۰ میلیون تومانی نداشتن پول است.