تیتر امروز

سیر صعودی آمار بازماندگان از تحصیل و
گزارش دیدار از بی‌تفاوتی دولت به واقعیت آموزش همگانی

سیر صعودی آمار بازماندگان از تحصیل و "رئیسی" که زیاد نمی‌داند!

از ابراهیم رئیسی گرفته تا وزیر آموزش و پرورش در حالی از دستاورد‌های جدید در آغاز سال تحصیلی با تکیه بر کلمه "ما می‌توانیم" خبر دادند که طبق آمار بیش از ۲۰ درصد دانش آموزان کلاس اولی ثبت نام نکرده‌اند!
نگاه بایدن به منافع اَبَرتوافق؛ با چه هزینه‌ای؟
از چشم جهان (۱۱۳)؛ تحلیل رویترز پیرامون عادی سازی روابط اسرائیل-عربستان

نگاه بایدن به منافع اَبَرتوافق؛ با چه هزینه‌ای؟

دولت بایدن بر تلاش خود برای تحقق "معامله بزرگ" در خاورمیانه که شامل عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان نیز می‌شود، افزوده. واشنگتن معتقد است اگر بتواند موانع مهم را کنار بزند، منافعی مهم کسب خواهد...
یادداشتی به قلم؛ عبدالرسول نوری

پیش فروش یاپیش خریدصندلی!!

کد خبر: ۱۴۹۹۸۵
۱۹:۵۳ - ۰۱ خرداد ۱۴۰۲

پیش فروش یاپیش خریدصندلی!!

 

دیدارنیوز‌ -‌ سرویس‌ خوزستان: واژگان پیش فروش وپیش خرید، رابارها به مناسبت های گوناگون شنیده اید، مثلاپیش فروش محصولات ایران خودرو وسایپا ،پیش فروش املاک ومستغلات و...که براساس قانون بین فروشنده وخریدار قراردادمنعقدمی گردد، درقراردادتمام شرایط جنس مورد معامله ،قیمت،زمان تحویل وتعهدات خریداروفروشنده قیدمی گردد.دراین قراردادها معمولا فروشنده که طرف اول قراردادمی باشدشرایط راتعیین نموده ودست بالارادارد،اززمان عقدقراردادتاپایان آن هریک ازطرفین ملزم به انجام تعهدات خودمی باشند،اما جالب است بدانیم تنها فروشنده قادربه برهم زدن قراردادوتعیین شرایط جدید می باشد.مثلا شما یک خودرو یاملک پیش خریدنموده اید،بعلت تورم موجود قیمت براساس روزمحاسبه خواهد شد.درزمانی که تولیدات به وفور وجودداشت وخریدارهرزمان می توانست جنس موردنیاز خودراخریداری نماید.به جای پیش فروش ،پیش خرید وجودداشت که دراینجا خریدارتعیین کننده شرایط قراردادبود.
پیش خریداغلب دربخش محصولات کشاورزی وباغی تحت عنوان سلف خری یاخریدسردرختی بود،بگونه ای که سلف خران قبل ازفرارسیدن زمان برداشت محصولات کشاورزی ،وباتوجه ازآگاهی که نسبت به بدهی های کشاورزان داشتندباقیمت پایین تری نسبت به خرید اقدام می کردند،جالب است بدانیددراین قراردادفروشنده متعهدمی شدکه آبیاری ونگهداشت راتازمان برداشت محصول توسط خریدار انجام دهد،گاهی هم پیش می آمدکه اگر وضع بازار خوب نبودویا محصول پربار نبودبرای اینکه خریدار زیادضررنکند درنهایت فروشنده بااوهمکاری می کرد وتخفیفاتی می داد،برخلاف پیش فروش که حکم حکم سلطان است وقابل اجرا...
باپیجیده شدن اوضاع واحوال جوامع معادلات ومعاملات تغییرات زیادی داشته اند،افراد برای تعیین آینده ی خوداقدام به پیش خریدهای بیشتری می نمایند،مانند پیش فروش ماشین های خارجی که نوع ماشین وزمان تحویل وقیمت نهایی آن نامشخص می باشد،ودرواقع هنوز جنسی وجودنداردوازراه پیش فروش آنها میلیاردها تومان جمع آوری گردید،هم فروشنده خوشحال هم خریدار....
گذشته ازذکر مواردفوق که مقدمه ای بود برای ورود به موضوع روزدرجامعه،قبل ازهرچیزیک خاطره ترش وشیرین خدمتتان نقل می نماییم ،سالها پیش دراواخرخردادیااوایل تیرماه دریکی ازشهرهای خوزستان جلسه ی انتخاباتی برای یکی ازکاندیداها که پایه رای خوبی هم داشت تشکیل شد، پایه کار جلسات معمولا کارمندان می باشند،به امیداینکه تغییری دروضعیت جاه ومقام وسپس دروضعیت معاش آنهاپدیدآید.دراین جلسه کارمند یکی ازادارات هم حضورداشتندوهرکدام ازحضاردرمجلس خودرامعرفی می نمودند،ایشان هم خودش معرفی نمودند.
نوبت به مهمان ویژه جلسه یعنی کاندیدای موردنظررسید،
این بزرگواردرنطقی آتشین زمین وزمان رامحکوم نمودندوتنها راه حل تمام مشکلات زمینی وهوایی ومنطقه ای وفرامنطقه ای را رفتن خودبه مجلس ونسشتن برکرسی سبز بیان نمودند ،درپایان سخنان خود شروع به دادن وعده ووعیدکردندازجمله به کارمند مدنظر گفتندکه شایستگی هایی درشما می بینم،کمکم کنیداگرنماینده شدم اولین کاری که خواهم کرد شمارابعنوان رئیس اداره شهرستان منصوب خواهم نمود.بنده خدا هم خوشحال شدوازفروشگاه اداره یک دست کت وشلوار خرید ازآن به بعد بدون کت ازخانه بیرون نمی رفت،عشق گرفتن پست خواب وخیال ازایشان گرفته بودوتمام وقت خودراصرف تبلیغات می کرد.چندماه بعد انتخابات شدوکاندیدای مورد نظر پیروز گردید،بسیارخوشحال که پیروزشده اند.حدودشش ماه از انتخابات گذشت وخبری نشد،نه پستی بهش دادندونه پیشنهادی!!دریک جلسه نماینده محترم به یکی از افراد گفت که فلانی پیگیرکارت هستم‌ان شالله بزودی حل خواهدشد.کارمندکت وشلواری روکرد به نماینده وگفت: چراالکی مردم راامیدوارمی کنی وقول دروغ به آنها می دهید؟به من قول دادی بزاریم رئیس اداره، سه ماه تابستان تواین گرمای بالای ۵۰درجه با کت سوختم ولی هیچ کاری نکردید،لطفا به دیگران هم قول ندهید.(این یک نمونه پیش فروش)
بانزدیک شدن به انتخابات مهمانی رفتن ومهمانی دادن های سیاسی تحت عناوین مختلف زیادمی شودوکاندیداهای محترم هم برای کسب رای قول هایی به عوام‌ وخواص می دهند.ازجمله تقسیم غنائم بعدازپیروزی درانتخابات،ازهم اکنون چارت سازمانی حوزه انتخابیه خودراتهیه می نمایند.پست هارابه افراد مختلف پیش فروش می نمایند.(درازای گرفتن خدمات)،افراد هم لازم است،برای رسیدن به جاه ومنصب به تعهداتی که برای آنها تعیین می گرددعمل نمایند.درغیراین صورت قراردادبطوریکطرفه لغو خواهدشد.جالب است بدانیدبرای هرپست به چندنفروعده داده خواهدشد!
دراین میان کاندیداهای نیابتی هم باپیش فروش شخصیت وپایگاه اجتماعی خود سهم ویژه ای راپیش خرید خواهند نمود.این گروه بیشترازدیگران درمعرض خطر هستندکه آیابه حکومت ری برسند یانه!

پروژه های نیمه تمام هم نامزدهای خاص خود رادارندکه وعده واگذاری آنها به کسانی داده می شودکه هزینه های مالی ستاد را برعهده بگیرند.

دراین میان بقول معروف" علی می ماندوحوضش" سر رعیت رای دهنده بی کلاه خواهندهمانند گذشته.....

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر:
بنر شرکت هفت الماس صفحات خبر
رپورتاژ تریبون صفحه داخلی
شهرداری اهواز صفحه داخلی