تیتر امروز

جای خالی آبخیزداری در سیل های اخیر
دیدار گزارش می‌دهد

جای خالی آبخیزداری در سیل های اخیر

سیلاب غیر منتظره مردادماه امسال در استان‌های تهران، مازندران، لرستان و خوزستان موضوع فراموش شده "آبخیزداری" را نمایان کرد و این پرسش همیشگی که چه زمانی این طرح کامل اجرا می شود؟

امتیاز تاهل و فرزند در آزمون‌های استخدامی؛ پس شایسته سالاری چه می‌شود؟!

به تازگی خبری‭ ‬منتشر شده‭ ‬مبنی بر اینکه‭ ‬امتیاز‭ ‬تاهل‭ ‬و‭ ‬فرزند‭ ‬داشتن‭ ‬به‭ ‬آزمون‌های‭ ‬استخدامی‭ ‬رسیده و ‬پیشتر‭ ‬نیز‭ ‬این‭ ‬چنین‭ ‬قوانینی‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬جذب‭ ‬اعضای‭ ‬هیئت‭ ‬علمی‭ ‬دانشگاه‌ها‭ ‬به‭ ‬تصویب‭ ‬رسید. جوانی‭ ‬جمعیت‭ ‬دغدغه‭ ‬همه‭ ‬دلسوزان‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬کشور‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬راه‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬هدف‭ ‬متعالی‭ ‬باید‭ ‬راه‭ ‬درستی‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬آسیب‌های‭ ‬فراوانی‭ ‬برای‭ ‬سطوح‭ ‬مختلف‭ ‬جامعه‭ ‬نشود‭. ‬

کد خبر: ۱۳۳۹۸۶
۱۹:۳۷ - ۲۹ تير ۱۴۰۱

افزودن امتیاز تاهل و فرزند به آزمون‌های استخدامی؛ پس شایسته سالاری چه می‌شود؟!

دیدارنیوز: روز گذشته‭ ‬خبر‭ ‬آمد‭ ‬که‭ ‬امتیاز‭ ‬تاهل‭ ‬و‭ ‬فرزند‭ ‬داشتن‭ ‬به‭ ‬آزمون‌های‭ ‬استخدامی‭ ‬رسید. ‬در‭ ‬همین‭ ‬خصوص‭ ‬نیز حسن‭ ‬مروتی‮‬‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬آزمون‌های‭ ‬سازمان‭ ‬سنجش‭ ‬کشور توضیح‭ ‬داد:‬‭ ‬نمره‭ ‬آزمون‭ ‬استخدام‭ ‬حداکثر‭ ‬۱۰‭ ‬هزار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬امتیاز‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬تاهل‭ ‬و‭ ‬قانون‭ ‬جوانی‭ ‬جمعیت‭ ‬نیز‭ ‬هزار‭ ‬نمره‭ ‬در‭ ‬کل‭ ‬به‭ ‬داوطلب‭ ‬مشمول‭ ‬اضافه‭ ‬می‌کند‭. ‬

حالا‭ ‬این‭ ‬نمره‭ ‬چطور‭ ‬اضافه‭ ‬و‭ ‬محاسبه‭ ‬می‌شود؟ ‭ ‬۲۰۰‭ ‬نمره‭ ‬به‭ ‬ازای‭ ‬تاهل‭ ‬و‭ ‬۲۰۰‭ ‬نمره‭ ‬به‭ ‬ازای‭ ‬هر‭ ‬فرزند‭ ‬به‭ ‬نمره‭ ‬داوطلب‭ ‬مشمول‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬اضافه‭ ‬می‌کند‭ ‬البته‭ ‬این‭ ‬قانون‭ ‬برای‭ ‬مناطقی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬رشد‭ ‬جمعیت‭ ‬آن‌ها‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۲‭. ‬۵‭ ‬درصد‭ ‬نباشد، ‭ ‬بنابراین‭ ‬اگر‭ ‬کسی‭ ‬چهار‭ ‬فرزند‭ ‬داشته‭ ‬باشد، ‭ ‬با‭ ‬احتساب‭ ‬تاهل، ‭ ‬هزار‭ ‬نمره‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬نمره‌ای‭ ‬که‭ ‬گرفته‭ ‬باشد‭ ‬اضافه‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬هیچ‭ ‬ربطی‭ ‬به‭ ‬نمره‭ ‬مکتسبه‭ ‬داوطلب‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬فرد‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬احتساب‭ ‬این‭ ‬اعداد، ‬در‭ ‬تراز‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬خودش‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد.

‬البته‭ ‬این‭ ‬نکته‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬اضافه‭ ‬می‌کنم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬ازای‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬فرزند‭ ‬۲۰۰‭ ‬امتیاز‭ ‬به‭ ‬فرد‭ ‬داده‭ ‬می‌شود، ‭ ‬اما‭ ‬حداکثر‭ ‬امتیاز‭ ‬هزار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬فرد‭ ‬فرزندان‭ ‬بیشتری‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬امتیاز‭ ‬تغییری‭ ‬ایجاد‭ ‬نمی‌شود».‬‬ ‬افراد‭ ‬زیادی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬از‭ ‬تصمیمات‭ ‬اعتراض‭ ‬دارند. ‬برخی‭ ‬می‌گویند‭ ‬این‭ ‬قانون‭ ‬کمکی‭ ‬به‭ ‬جوانان‭ ‬مجرد‭ ‬و‭ ‬تشویق‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‭ ‬تاهل‭ ‬نمی‌کند‭ ‬و‭ ‬جوانی‭ ‬که‭ ‬همچنان‭ ‬وضعیت‭ ‬شغلی‭ ‬او‭ ‬رسمی‭ ‬و‭ ‬قابل‭ ‬اطمینان‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬آزمون‭ ‬امتیازی‭ ‬برای‭ ‬او‭ ‬درنظر‭ ‬گرفته‭ ‬نشده‭ ‬است، ‭ ‬انگیزه‌های‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬متاهلی‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬نمی‌کند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬این‭ ‬قانون‭ ‬به‭ ‬هدف‭ ‬نهایی‭ ‬خود‭ ‬که‭ ‬افزایش‭ ‬جمعیت‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬ازدواج‭ ‬و‭ ‬فرزندآوری‭ ‬است، ‬نخواهد‭ ‬رسید.

‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬عده‌ای‭ ‬نیز‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬اعتقاد‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬از‭ ‬آزمون‌ها‭ ‬باید‭ ‬سواد‭ ‬و‭ ‬مهارت‭ ‬افراد‭ ‬مورد‭ ‬سنجش‭ ‬قرار‭ ‬بگیرد‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬اساس‭ ‬نیز‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‭ ‬جایگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬مناصب‭ ‬گوناگون‭ ‬دست‭ ‬پیدا‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬از‭ ‬قوانین‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬سالم‭ ‬امور‭ ‬اختلال‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌کند.

‬پیشتر‭ ‬نیز‭ ‬این‭ ‬چنین‭ ‬قوانینی‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬جذب‭ ‬اعضای‭ ‬هیئت‭ ‬علمی‭ ‬دانشگاه‌ها‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬تصویب‭ ‬رسید‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬می‌تواند‭ ‬سلامت‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬جایگاه‭ ‬دانشگاه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬خطر‭ ‬قرار‭ ‬دهد. ‬جوانی‭ ‬جمعیت‭ ‬دغدغه‭ ‬همه‭ ‬دلسوزان‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬کشور‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬راه‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬هدف‭ ‬متعالی‭ ‬باید‭ ‬راه‭ ‬درستی‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬آسیب‌های‭ ‬فراوانی‭ ‬برای‭ ‬سطوح‭ ‬مختلف‭ ‬جامعه‭ ‬نشود‭. ‬

یگانه‭ ‬شوق‭ ‬الشعرا - آفتاب‭ ‬یزد‭

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر:
بنر شرکت هفت الماس صفحات خبر
رپورتاژ تریبون صفحه داخلی
شهرداری اهواز صفحه داخلی